USLOVI KORIŠĆENJA WEB SAJTA I ELEKTRONSKE PRODAVNICE Bebomanija

Osnovne odredbe

Ovim uslovima korišćenja web sajta i elektronske prodavnice Bebomanija bliže se uređuje način internet prodaje naših proizvoda koji se odnosi na informacije i uslove u vezi sa samom prodajom, pravima i obavezama članova, odnosno kupaca i korisnika naših usluga, način obračunavanja naknade i troškova internet kupovine, kao i ostale zakonske odredbe vezane za istu, a koje su od značaja za korišćenje web sajta i elektronske prodavnice Bebomanija, čija je delatnost : Trgovina na malo posredstvom pošte. U skladu sa tim, sve odredbe koje slede odnose se na elektronsku trgovinu i predstavljaju odredbe ugovora između Bebomanije i svakog registrovanog korisnika, sve u skladu sa propisima koji uređuju prava i obaveze koje se odnose na korišćenje web sajta i elektronske prodavnice. Internet prodavnica Bebomanija svoje poslovanje vrši u skladu sa propisima Repubilke Srbije, a naročito u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Osnovni podaci o firmi:

PR Milica Pavlovic Internet prodavnica „Bebomanija“ Crnogorska 30, 32300 Gornji Milanovac PIB: 112960922 MB: 66470245 tel: 060/61-16-270 web: www.bebomanija.com e-mail: info.bebomanija@gmail.com delatnost i šifra:  Trgovina na malo posredstvom pošte, 4791 Internet prodavnica Bebomanija jeste u sistemu PDV-a

Kupovina u Bebomaniji  

Opšte odredbe – ugovor u elektronskoj formi

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) kupovina putem ove internet stranice smatra se ugovorom u elektronskoj formi i ugovorom na daljinu. Prodavac se obavezuje da kupcu dostavi izabrani proizvod na datu adresu u određenom roku, a kupac se obavezuje da prilikom prijema proizvoda plati cenu. Danom zaključenja ugovora smatra se trenutak kada kupac primi našu potvrdu o porudžbini na mejl adresu koju nam je dostavio prilikom poručivanja proizvoda. Kupac ima pravo na odustanak od ovakvog ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, u roku od 14 dana od dana prijema naših proizvoda. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora, da navede razloge zbog kojih odustaje. Kada se isporuka proizvoda iz jedne porudžbine sastoji iz više pošiljki, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka dospela kod kupca. U slučaju odustanka od ugovora, kupac snosi troškove vraćanja kupljenih proizvoda. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od kupovine možete preuzeti ovde. Izjava o odustanku od ovakvog ugovora smatraće se blagovremenom ukoliko nam je poslata u navedenom roku i proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Takođe, omogućeno Vam je da pošaljete obrazac za odustanak na našu mejl adresu, a o prijemu ćemo Vas obavestiti bez odlaganja. Protekom navedenog roka prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. Pored toga, čitanjem ovih Uslova i potvrdom da ste pročitali, smatra se da je kupac obavešten i da je preuzeo primer obrasca za odustanak i reklamacionog lista.

Način porudžbine

Sve cene na sajtu su konačne i izražene su u dinarima i važe u momentu izvršenja narudžbine. U cenu su uračunati svi pripadajući porezi. U cenu nisu uračunati troškovi dostave, već se isti iskazuju u finalnoj obradi porudžbine. Troškove dostave snosi kupac prema utvrđenom cenovniku brze pošte. Prilikom porudžbine, potrebno je da nam dostavite podatke koji su nam potrebni za realizaciju porudžbine:
 • ime i prezime,
 • adresa na koju se vrši isporuka,
 • mesto i poštanski broj (* za Beograd je neophodno napisati i naziv opštine)
 • mejl adresa
 • broj telefona.
Klikom na dugme POTVRDI, potvrđujete svoju saglasnost sa uslovima kupovine i  isporuke. Nakon što porudžbina bude obrađena, na mejl kupca će stići potvrda o prijemu porudžbine. Porudžbina se obrađuje na dan prijema, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

Način i rok isporuke

Nakon što ste završili proces poručivanja klikom na dugme POTVRDI na e-mail adresu koju ste prijavili prilikom popunjavanja podataka, automatski ćete dobiti potvrdni mail o uspešnoj kupovini. Time je Vaša porudžbina ušla u proces obrade i slanja. Naručene proizvode isporučujemo na teritoriji Republike Srbije, u svim mestima u kojima je moguća isporuka i naplata od strane kurirske službe Daily Express (DExpress). Rok isporuke je 1 do 3 radna dana, u redovnim okolnostima. Isporuke se ne vrše vikendom i državnim praznicima, a iste se vrše u skladu sa poslovnom politikom i radnim vremenom kurirske službe. U slučaju vanrednih okolnosti ili bilo kakvih problema vezanih za Vašu porudžbinu bićete blagovremeno obavešteni.

Troškovi isporuke

Cena isporuke zavisi od tezine paketa i naplacije se po cenovniku koji je naveden u daljem tekstu. Isporuka se plaća prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru gotovinom. Obaveštenje o ceni isporuke će Vam stići i na e-mail prilikom uspešno obavljenog procesa poručivanja, zajedno sa specifikacijom porudžbine. Cenovnik        Pošiljka do 3kg : 360 din Posiljka do 5kg : 390 din Pošiljka od 5 do 10kg : 450 din Pošiljka od 10 do 15kg : 600 din Pošiljka od 15 do 25kg : 690 din Pošiljka preko 25kg : 890 din

Preuzimanje Pošiljke

U procesu isporuke potrebno je da kupci naših proizvoda obezbede prijem istih. Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-19 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da bi utvrdili da li postoje oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Uobičajena praksa je da vas kurir kontaktira neposredno pre isporuke kako bi najavio svoj dolazak. Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. U slučaju da kupac ne bude na adresi ili se ne javlja na telefon ostavljen u porudžbenici, kurir još jednom pokušava dostavu i u suprotnom vraća nam paket. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

Pravo na odustajanje – povrat novca

Opšte odredbe

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Kupac je u obavezi da zahtev za Odustanak od ugovora popuni i pošalje na e-mail adresu info.bebomanija@gmail.com, sa svim podacima vezanim za povrat novca. Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora.  Novac će mu biti vraćen po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Ukoliko kupac želi drugačiji način vraćanja sredstava, potebno je da nas o tome obavesti prilikom slanja obrasca za odustanak. Svi troškovi isporuke i naknada za povraćaj novca, padaju na teret kupca, u slučaju odustanka od ugovora. Vraćanje sredstava vrši se u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak, osim u slučaju da nam nisu vraćeni naručeni proizvodi, kada se vraćanje sredstava vrši nakon prijema vraćenih proizvoda. Kupac je dužan da kupljeni proizvod vrati u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

Procedura za povrat novca

Ukoliko se kupac odluči da poručeni proizvod vrati i raskine tako ugovor na daljinu potrebno je da nas kontaktira na 061/61-16-270 ili da nas obavesti ma e-mail adresu info.bebomanija@gmail.com. Za povraćaj novca potrebni su nam ime i prezime kupca, datum kupovine i naziv kupljenog artikla kako bi se u sistemu registrovala vaša porudžbenica. Potom je potrebno dati broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun. Čim dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija (obrazac za odustanak od kupovine) koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine. Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini, nakon preuzimanja poručenog proizvoda Prodavac preko Daily brze pošte pravi najavu i organizuje preuzimanje proizvoda od kupca. Prilikom preuzimanja kupac je u obavezi da proizvod vrati, u ispravnom i nekorišćenom stanju, u svoje originalno neoštećeno pakavanje. U suprotnom, odustanak od ugovora i povraćaj novca neće biti moguć. Troškove za vraćanje proizvoda snosi kupac, po ceni jedne poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe Daily Express koji možete videti OVDE, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Poštarinu kupac plaća gotovinom Daily Express kuriru koji bude preuzimao robu za vraćanje.

Zamena Artikala

Ukoliko ste nakon prijema pošiljke konstatovali da želite da ga zamenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas obavestite na naš e-mail info.bebomanija@gmail.com ili da nas kontaktirate telefonom na broj 061/61-16-270 . Nakon prijavljene zamene, očekujte poziv od nas kako bismo se dogovorili oko preuzimanja artikala od Vas koje želite da zamenite. Neophodno je da dokumentaciju koja će Vam zbog zamene stići na e-mail adresu odštampate, čitko popunite i spakujete zajedno sa pošiljkom koju vraćate. Nalog za preuzimanje paketa kod kurirske službe kreira Bebomanija. Kuriru koji dođe kod Vas na adresu da preuzme paket je neophodno da predate adekvatno upakovan artikal jer sva odgovornost za oštećenja prilikom transporta ide na račun pošiljaoca. Čim artikal stigne kod nas, vrši se provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i automatski se šalje zamenski artikal sa novom račun-otpremnicom. Otkupninu čini razlika u ceni dva proizvoda, poštarina za preuzimanje paketa koji se vraća i poštarina za slanje novog proizvoda. Napomena: Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je otvaran, korišćen i ako nema originalno pakavanje. Rok za zamenu artikla je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca.

Reklamacije

Opšti uslovi – evidentiranje reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. Potrebno je da nas o tome obavestite putem mejla info.bebomanija.com ili telefona 061 6116270 pri čemu su nam neophodne sledeće informacije:
 • Ime i prezime kupca,
 • Naziv poručenog proizvoda
 • Kontakt telefon
 • Datum kupovine
 • Razlog odbijanja paketa
U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, da joj nedostaje/u deo/delovi ili da je roba nesaobrazna naručenoj, molimo Vas da nam, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, obavestite putem telefona 061/6116270 oli da nam pošaljete e-mail na info.bebomanija@gmail.com sa:
 • Ime i prezime kupca,
 • Naziv poručenog proizvoda
 • Kontakt telefon
 • Datum kupovine
 • Problemom reklamacije
Pravo na reklamaciju imate od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144). Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslat reklamacioni list. Ovaj dokument je neophodno popuniti podacima vezanim za kupovinu i problem reklamacije I poslati na naš e-mail: info.bebomanija@gmail.com. Reklamacioni list možete preuzeti OVDE. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Rešavanje reklamacije

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:
 • Zamene za isti proizvod
 • Zamene za drugi proizvod
 • Povrat novca
U prve dve situacije zamenu organizuje Bebomanija. Kreiraju se dva naloga, jedan za preuzimanje reklamirane pošiljke I drugi za slanje zamenskog paketa. Obe pošiljke preuzima kurirska služba Daily Express o našem trošku. U trećoj situaciji Bebomanija kreira nalog kod Daily brze pošte za preuzimanje paketa od kupca, a nakon dospeća proizvoda uplaćuje se kompletan iznos na tekući račun kupca.